Dataansvarlig – kontaktinformation

 

Tolkebureauet.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 • Tolkebureauet.dk
 • Egholmvej 4B, 9800 Hjørring, Danmark
 • CVR-nr.: 3937 0441
 • Telefon: +45 8882 6699
 • E-mailadresse: info@tolkebureauet.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger,
hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ansøger om en plads hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

 • Indsamling, registrering, opbevaring, genfinding, sammenstilling, samkøring og sletning af persondata og virksomhedsdata
 • Kontakt mellem Tolkebureauet.dk og potentielle kunder
 • Videreformidling af oplysninger til samarbejdspartnere, ift. potentielle arbejdsopgaver indenfor Danmark

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomheds information (navn, CVR, kontaktinformation, adresse)
 • Sprog
 • Postnummer
 • By
 • Fødselsdato

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine personoplysninger, følger forordningen om beskyttelse af fysiske personer, som nedskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen). Yderligere information om databeskyttelsesforordningen kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Personoplysninger stammer fra ansøgningskema indsent på www.tolkebureauet.dk/tolkebooking/, hvor ansøger har givet samtykke til persondata politiken (dette dokument).

Hvem videregiver vi personoplysninger til?:
Tolkebureauet.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.jobspartner.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger medmindre en Databehandleraftale er blevet underskrevet. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil opbevare dine oplysninger så længe du har forbindelse til Tolkebureauet.dk og/eller samarbejdspartnere. Såfremt en specifik dato eller periode kan gives, vil du modtage denne.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Tolkebureauet.dk persondatapolitik skrevet den 16-04-2018.