TOLKENE

Vore tolke er vores vigtigste aktiv. Gode arbejdsforhold er derfor en selvfølge. I Tolkebureauernes Brancheforening, som vi er medstifter af, arbejder vi for at sikre en høj kvalitet af tolkning i Danmark. Vi tilbyder supervision til alle vores tolke, enten i grupper eller individuelt. Vi bestræber os på at tolkene altid er klædt på til den enkelte opgave, hvilket vi bl.a. gør gennem vores Tolkeuddannelse. Foruden supervision og uddannelse, så tilbyder vi vore tolke en løn, der afspejler deres gode kvalifikationer.

Tolkeuddannelse
I samarbejde med VUC, Psykologhuset Athena samt Tolkebureauernes Brancheforening (TBBF), kan vi tilbyde landets eneste anerkendte tolkeuddannelse. En uddannelse på baggrund af FVU (Forberedende Voksenundervisning), AVU (Almen Voksenuddannelse) og enkelte sammensatte fag på HF-niveau.

Uddannelsen er nøje tilpasset tolkebranchen og er udviklet på baggrund af lang tids arbejde sammen med vores partnere. Uddannelsen består af fem trin. De to første trin har et primært fokus på, hvordan det danske samfund og dets institutioner er opbygget samt på korrekt sprogbrug, både på dansk og tolkesproget.

De tre sidste trin har et gradvist stigende fokus på avancerede tolke- eller oversættelsesmetoder. For tolke fokuseres der på, hvordan tolken bidrager til den effektive og værdiskabende tolkesamtale – f.eks. gennem emner som tolkens placering under samtalen, deeskalationsteori og konflikthåndtering. Disse moduler udarbejdes i tæt samarbejde. Dels med tolkefaglige specialister, dels uddannede og erfarne psykologer fra Huset Athena.

På det højeste trin gives tolken desuden en grundlæggende indføring i simultantolkning. Hvert trin afsluttes med en standardiseret prøve, der tester tolkens forståelse af det indlærte. Hvert gennemført trin er niveauplaceret i den danske kvalifikationsramme under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og en bestået tolkeuddannelse er derfor anerkendt efter ministeriets struktur.